Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Teräsrakenttet SFS-EN 1090 mukaisesti

Teräs- ja alumiinirakenteiden vaatimustenmukaisuus

Konepajassa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. Tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2, josta on heinäkuussa 2018 tullut uusi painos. Muuttuneet vaatimukset on oltava käytössa 1.1.2019 alkaen.

Uuteen SFS-eKirjaan 1090:2018 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus on koottu seuraavat standardit SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012, SFS-EN 1090-2:2018 ja SFS-EN 1090-4:2018:en.

SFS-eKirjassa standardit on linkitetty keskenään. Käyttäjä pääsee kirjassa siirtymään toiseen standardiin siihen kohtaan, johon linkitys viittaa. Yhdellä haulla (crtl + F) pystyy tekemään hakuja kaikista kirjan standardeista samanaikaisesti. Tämä helpottaa tiedon löytämistä. Kirjassa voi myös helposti varmistaa englanninkielisen lauseen merkityksen suomenkielellä (tai toisinpäin) siirtymällä alkuperäiskielen ja käännöksen välillä.

SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus
310,00 € (alv 0%), 384,40 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.09.2018, kieli: suomi/englanti

Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden teknisiin vaatimuksiin

CE-merkittyjen, konepajoilla valmistettavien rakenteellisten teräskokoonpanojen tekniset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2:2018, josta on julkaistu uusi painos. Muuttuneet vaatimukset on oltava käytössä 1.1.2019. Konepajalla oli vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa (FPC-manuaalissa) esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin mukaisiksi.

CE-merkinnän vaatimukset eivät ole muuttuneet. Ne esitetään standardissa SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012.

Uuteen painokseen standardista SFS-EN 1090-2:2018 on tehty jonkin verran muutoksia; joitakin merkittäviä ja useita pienempiä teknisiä asioita on korjattu, tarkennettu ja muutettu. Erityisesti on huomioitava, että soveltamisalasta on poistettu katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille teräskokoonpanoille ja rakenteille asetetut vaatimukset. Ne on siirretty uuteen standardin osaan SFS-EN 1090-4:2018, joka otetaan käyttöön samanaikaisesti standardin SFS-EN 1090-2:2018 kanssa.

Standardin SFS-EN 1090-4:2018 mukaisten kokoonpanojen ja rakenteiden CE-merkintä tehdään standardin SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. SFS-EN 1090-4:2018 suomenkielinen käännös valmistuu myöhemmin syksyllä.


Muutokset rakenteellisten alumiinikokoonpanojen standardeihin

Rakenteellisten alumiinikokoonpanojen standardeissa tapahtuu vastaava muutos vuonna 2019, jolloin standardista SFS-EN 1090-3:2008 valmistuu uusi painos. Standardin SFS-EN 1090-5:2017 virallinen käyttöotto tapahtuu vasta standardin SFS-EN 1090-3 uuden painoksen julkaisun yhteydessä. Standardin SFS-EN 1090-5 suomennos valmistuu yhdessä standardin SFS-EN 1090-3 uuden painoksen suomennoksen kanssa.

SFS-EN 1090-3 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.09.2008, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa teräsrakenteiden CE-merkinnästä

Voit lukea lisää teräsrakenteiden CE-merkinnästä SFS:n kotisivuilla.

METSTA ry
Hanna Järvenpää
Asiantuntija
09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi