Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tietosuoja ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja tietosuoja: uusi standardi auttaa

Henkilötietojen käsittelyyn ja suojaukseen on tärkeää kiinnittää huomiota ja varmistaa tietojen tietoturvallisuus. Uusi kansainvälinen standardi nivoo käytännönläheisesti yhteen tietosuojan ja tietoturvallisuuden.

Hyvällä henkilötietojen suojaamisella organisaatio voi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen lisäksi pienentää tietosuojan hallintaan kuluvaa aikaa ja resursseja sekä varmistaa asiakastyytyväisyyttä. Huolellisella valmistautumisella organisaatio voi tunnistaa tietosuojaongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Standardien avulla prosesseja ei tarvitse kehittää itse, vaan voitte keskittyä tietosuojan parantamiseen, tietosuojavaikutusten arviointiin ja tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Uusi standardi ISO/IEC 27701 on tietosuojan näkökulmia avaava laajennus tietoturvallisuuden hallintastandardeihin ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002. Se nivoo yhteen tietosuojan huomioimisen tietoturvallisuuden hallinnassa. Standardi kertoo konkreettisesti, miten tietosuoja tulee ottaa huomioon sekä rekisterinpitäjän että tietojen käsittelijän näkökulmasta.

Standardi on nyt julkaistu englanniksi. Suomennos julkaistaan vuonna 2020.

Standardi esiteltiin lokakuussa 2019. Voit tutustua tilaisuuden materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa.

Tietoturvallisuuden standardit

SFS-EN ISO/IEC 27000:2016 antaa yleiskuvauksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä sekä määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäsarjassa yleisesti käytetyt termit.

SFS-EN ISO/IEC 27001:2017 määrittelee vaatimukset, jotka koskevat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista organisaatioiden toimintaympäristössä. Standardi sisältää myös organisaatioiden tarpeisiin mukautettua tietoturvariskien arviointia ja käsittelyä koskevat vaatimukset.

SFS-EN ISO/IEC 27002 antaa tietoturvallisuuden hallintakäytänteitä koskevaa ohjeistusta, johon sisältyy hallintakeinojen valinta, toteuttaminen ja hallinta ottaen huomioon organisaation tietoturvallisuuden riskiympäristöt.

SFS-ISO/IEC 27003:2017 antaa lisäohjeita standardin SFS-EN ISO/IEC 27001 vaatimusten toteuttamiseen.

SFS-ISO/IEC 27004:2017 opastaa tietoturvan tason ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaikuttavuuden arviointiin.

ISO/IEC 27005 antaa ohjeita tietoturvariskien hallintaan. Se auttaa toteuttamaan tietoturvallisuutta riskienhallintaan perustuvan toimintamallin avulla.

SFS-ISO/IEC 27005:2018 Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvariskien hallinta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.12.2018, kieli: suomi/englanti

Tietosuojan perusteet

Tietosuojan perusteet esitellään standardissa SFS-ISO/IEC 29100. Myös tietosuojakyvykkyyden arviointimallin kuvaava SFS-ISO/IEC 29190 kannattaa ottaa osaksi omaa tietoturvallisuuden työkalupakkianne. Molemmat standardit auttavat osaltaan viemään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia käytäntöön omassa organisaatiossanne.


SFS-ISO/IEC 29100:2013 + A1:2018 Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietosuojan perusteet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.12.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO/IEC 29190 Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietosuojakyvykkyyden arviointimalli
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.03.2016, kieli: suomi/englanti

Tietosuojavaikutusten hallinta ja arviointi

Standardissa SFS-ISO/IEC 29134:2018 annetaan ohjeistusta tietosuojavaikutusten arviointiprosessiin sekä arviointiraportin rakenteeseen ja sisältöön. Sen avulla voitte tunnistaa tietosuojan uhat, riskit, vaikutukset ja vastuut. Lisäksi osaatte antaa palautetta tietosuoja suunnitteluun ja toteutukseen.

Standardi on hyödyllinen työkalu sekä rekisterinpitäjille että -käsittelijöille. Se on oleellinen projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen sekä henkilötietoja käsittelevien tietojärjestelmien ja palveluiden toteuttajille.

Standardissa SFS-ISO/IEC 29151:2018 esitellään hallintatavoitteet, hallintakeinot ja hallintakeinojen toteuttamisohjeet, jotka mahdollistavat riskien ja vaikutusten arvioinnissa tunnistettujen henkilötietojen suojaamiseen liittyvien vaatimusten täyttämisen. Se on tarkoitettu kaikille rekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Ohjeet perustuvat standardiin ISO/IEC 27002:2017.

Kannattaa tutustua myös diasarjaan, joka esittelee tietosuojaan keskeisesti liittyvät ISO/IEC-standardit 29151 ja 29134 sekä kuinka niitä voidaan käyttää hyväksi tietosuojaan liittyvissä tehtävissä.

SFS-ISO/IEC 29134:2018 Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Ohjeita tietosuojavaikutusten arviointiin
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2018, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Elina Huttunen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi