Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Toiminnallinen turvallisuus SFS-EN 61511

Tukea prosessiteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden suunnitteluun standardeista

Prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmän suunnittelulle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle asetetaan vaatimukset standardisarjassa SFS-EN 61511. Nyt on julkaistu uusi, sarjan standardeja esittelevä dokumentti.

SFS-EN 61511 -sarjan standardit on laadittu prosessiteollisuutta varten standardisarjan IEC 61508 pohjalta. Niiden avulla varmistetaan prosessin ja sen ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Sarjassa on kolme osaa, jotka näet alla. Osaan 1 on tehty korjauksia, jotka on julkaistu erillisenä dokumenttina.

Sarjan SFS-EN 61511 standardit käsittelevät turva-automaatiojärjestelmien soveltamista prosessiteollisuuteen. Ne käsittelevät myös prosessin vaaran ja riskin arviointia, jotta on mahdollista johtaa vaatimuserittely turva-automaatiojärjestelmille. Standardien avulla päästään korkeaan yhdenmukaisuuden tasoon prosessiteollisuudessa, esimerkiksi taustalla olevien periaatteiden, terminologian ja informaation suhteen.

Erityisesti osa 1 on välttämätön perusteos jokaiselle prosessiteollisuuden turva-automaation parissa työskentelevälle. Siinä esitetään vaatimuksia turva-automaatiojärjestelmän vaatimusten määrittelylle, suunnittelulle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle siten, että voidaan luottaa sen saavan prosessin turvalliseen tilaan tai ylläpitävän turvallista tilaa.

Osassa 2 opastetaan osassa 1 määriteltyjen turva-automaatiotoimintojen ja niihin liittyvien turva-automaatiojärjestelmien määrittelyssä, suunnittelussa, asennuksessa, käytössä ja ylläpidossa.

Osassa 3 esitetään tietoja riskin käsitteistä ja riskin suhteesta turvallisuuden eheyteen, siedettävän riskin määrittämisestä sekä erilaisista menetelmistä, joilla mahdollistetaan turvallisuuden eheyden tason määrittäminen turva-automaatiotoiminnoille. Lisäksi siinä on tietoja useiden turvajärjestelmien yhteisvaikutuksen laskentaan.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. 044 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi