Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Toimitusehdot teräksille

Lämpökäsiteltävien terästen uudistuneet standardit

Nuorrutus-, hiiletys- ja automaattiterästen, kirkkaiden terästankojen sekä työkaluterästen standardit on uudistettu 2018 ja 2019. Standardeissa kuvataan tekniset toimitusehdot eri terästyypeille.

Nuorrutus-, hiiletys- ja automaattiteräkset

Standardin SFS-EN ISO 683 eri osissa määritellään tekniset toimitusehdot kuumamuokatuille aihioille, tangoille, valssilangoille, levytuotteille ja vapaa- ja muottitakeille, jotka valmistetaan seostamattomasta nuorrutusteräksestä, seostetusta nuorrutusteräksestä, hiiletysteräksestä tai automaattiteräksestä.

Uudet, kansainvälisten standardien sisältämät teräkset perustuvat pitkälti aiempiin eurooppalaisiin teräslajeihin. Uusiin standardeihin päivittyneet vaatimukset ja muut uudistukset on silti syytä ottaa huomioon.

Nuorrutusterästen uudet standardit SFS-EN ISO 683-1 ja -2 ovat korvanneet aiemmat eurooppalaiset standardit SFS-EN 10083-1…3. Hiiletysteräksiä koskeva eurooppalainen standardi SFS-EN 10084 korvattiin standardin SFS-EN ISO 683 osalla 3 ja automaattiterästen standardi SFS-EN 10087 standardilla SFS-EN ISO 683-4.

Kirkkaat terästangot

Kirkkaiden terästankojen aiempi viisiosainen standardisarja (SFS-EN 10277-1…5) on koottu yksiin kansiin päivitetyssä standardissa SFS-EN 10277:2018. Tässä standardissa määritellään tekniset toimitusehdot kirkkaille terästangoille, jotka valmistetaan vetämällä, sorvaamalla tai hiomalla ja joka on tarkoitettu mekaanisiin sovelluksiin, esimerkiksi koneenosien valmistukseen.

SFS-EN 10277:2018 Kirkkaat terästangot. Tekniset toimitusehdot
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.06.2018, kieli: suomi/englanti

Työkaluteräkset

Myös työkaluteräksiä koskevasta standardista on julkaistu uudistettu painos, joka määrittelee vaatimukset muokatuille työkaluteräslajeille.

SFS-EN ISO 4957:2018 Työkaluteräkset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.08.2018, kieli: suomi/englanti

Muokatut työkaluteräslajit

Uusitetussa standardissa määritellään terästuotteiden hiilenkatosyvyys ja esitetään kolme menetelmää sen mittaamiseksi.

SFS-EN ISO 3887:2018 Teräs. Hiilenkatosyvyyden määrittäminen
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.02.2018, kieli: suomi/englanti

Lue lisää terässtandardeista

Terässtandardeista kertovan esitteen myötä tutuksi tulevat mm. terästuotteen tilauksen yhteydessä tarvittavat tiedot, miten teräslajien nimikkeet muodostetaan ja mitä ovat ainestodistukset. Esitteeseen voit tutustua SFS:n kotisivuilla www.sfs.fi/steel.

Tarvitsemasi standardit aina ajan tasalla

Terästuotteisiin, niiden aineenkoetukseen ja kemialliseen analyysiin liittyvät tärkeimmät standardit voit hankkia aihealueittain kestotilauksena SFS Online –palveluun. Standardikokoelmanne on palvelussa aina ajan tasalla. Mahdollisia aihealueita ovat esimerkiksi aineenkoetus, kemiallinen analyysi, rakenneteräkset, betoni- ja jänneteräkset, seosteräkset, valssilangat ja langat, painelaiteteräkset, sähkötekniset teräkset, ohutlevyteräkset sekä teräsputket, putkenosat ja teräs- ja valurautaliittimet ja terästakeet ja –valukappaleet.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä: online@sfs.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Mika Vartiainen
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi