Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uskonnonharjoituspaikkojen lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinta kirkoissa ja muissa uskonnonharjoituspaikoissa

Uusi standardi antaa ohjeita lämmitysstrategioiden ja lämmitysjärjestelmien valinnasta kirkkoihin, kappeleihin ja muihin uskonnonharjoituspaikkoihin, kuten moskeijoihin ja synagogiin. Ohjeita noudattamalla estetään kulttuuriperinnön vaurioituminen ja saadaan aikaan miellyttävä lämmitysratkaisu rakennuksen käyttäjille.

Kirkot ja kappelit sekä muut uskonnonharjoituspaikat, kuten moskeijat ja synagogat, ovat tärkeä osa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Niiden sisäilmastolla on ratkaiseva vaikutus rakennusmateriaalien ja esineistön säilymiseen. Lisäksi sisälämpötila vaikuttaa käyttäjien viihtyvyyteen. Uusi standardi huomioi uskonnonharjoituspaikkojen erityisominaisuudet ja olosuhteet, joille on tunnusomaista rakenne, epäsäännöllinen käyttö sekä pintakäsittelyjen ja sisustuksen alttius vaurioitumiselle.

Standardissa käsitellään sisäilmaston olosuhteita, lämmitysstrategioita ja teknisiä ratkaisuja niiden toteuttamiseen, mutta ei teknisiä laitteita. Se käsittelee uusien lämmitysjärjestelmien käyttöönoton lisäksi vanhojen lämmitysjärjestelmien uusimista. Standardi jakautuu kuuteen vaiheeseen:

  1. rakennuksen, sen sisustuksen ja esineistön arviointi
  2. säilyvyyden ja lämpöviihtyvyyden kannalta optimaalisen sisäilmaston määrittäminen
  3. soveltuvan lämmitysstrategian määrittely
  4. soveltuvan lämmitysjärjestelmän valinta ja suunnittelu
  5. ehdotettujen muutosten toteuttaminen
  6. lämmitysjärjestelmän tehokkuuden arvioiminen sisäilmastoa koskeviin vaatimuksiin verrattuna.

Muita kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä standardeja

Energiatehokkuuden parantaminen historiallisissa rakennuksissa

Standardi SFS-EN 16883:2017 yhdistää historiallisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet rakennusten asianmukaiseen säilyttämiseen. Siitä on hyötyä rakennusten omistajille ja viranomaisille sekä historiallisten rakennusten vaalimiseen ja korjaukseen osallistuville asiantuntijoille.

SFS-EN 16883:2017 täydentää rakennuskannan energiatehokkuutta yleisesti käsitteleviä standardeja. Siinä keskitytään erityisesti historiallisten rakennusten näkökohtiin ja esitetään, kuinka muita energiatehokkuusstandardeja voidaan soveltaa niihin asianmukaisesti. Standardissa esitetään järjestelmällinen menettely, joka auttaa löytämään parhaan ratkaisun jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

Standardi SFS-EN 16096 rakennusperintökohteen selvityksestä luo pohjan standardin SFS-EN 16883:2017 käytölle.

Lisätietoa energiatehokkuusstandardeista voit lukea SFS:n kotisivuilta.

Kaikki rakennusten energiatehokkuusstandardit löytyvätSFS:n verkkokaupasta. Standardit voi hankkia käyttöön myös kestotilauksena SFS Online -palvelun kautta. Näin teillä on aina ajan tasaiset standardit käytössänne. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää (sales@sfs.fi).

SFS-EN 16096 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.09.2012, kieli: suomi/englanti

Yhteinen kieli standardista

Yhtenäinen sanasto helpottaa viestintää eri osapuolten kesken. Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvä sanasto määritellään standardissa SFS-EN 15898.

SFS-EN 15898 Kulttuuriperinnön vaaliminen. Tärkeimmät yleiset termit ja määritelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti

Tervetuloa mukaan standardien valmisteluun

Kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta vastaa työryhmä CEN/TC 346. Se on valmistellut standardeja mm seuraavista aiheista: konservointialan yleiset termit, museokohteiden valaistus, historiallisten rakennusten ja museo-objektien selvitykset ja raportit, kokoelmien säilytys, pakkaus ja kuljetus ja konservointiprosessit. Tervetuloa mukaan standardien laadintaan.

Lisätietoja standardisoinnista voit kysyä
Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi