Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Online-palvelu / SFS Online: Oma standardikokoelma

Oma standardikokoelma online-palvelussa

SFS Online -palveluun voitte valita tarvitsemanne standardikokoelman.

Palveluun on mahdollista liittää suomeksi ja englanniksi julkaistuja

  • SFS-standardeja (SFS, SFS-EN, SFS-EN ISO, SFS-ISO)
  • sähköalan SFS-standardeja (SFS, SFS-EN, SFS-IEC)
  • IEC-standardeja
  • ISO-standardeja
  • ASTM-standardeja ja
  • muita vastaavia julkaisuja kuten tekniset raportit (TR), tekniset spesifikaatio (TS) ja harmonisointiasiakirjat (HD).

Voitte muodostaa oman kokoelmanne standardien aihealueittain, standardien valmistelusta vastaavien komiteoiden mukaisissa ryhmissä ja/tai yksittäisistä julkaisuista. Kun valitsette tilaukselle ICS-ryhmän tai komitean, saatte automaattisesti käyttöönne kaikki ko. ryhmään julkaistavat uudet standardit sekä lisäykset ja korjaukset ilman erillistä tilausta. Yksittäisten standardien tilauksissa vuosimaksuun sisältyy saman standardin uudet versiot, lisäykset ja korjaukset.

Verkkokaupassa yksittäisten julkaisujen tiedoissa on kerrottu aihealue(et) ja tekninen komitea, johon ao. julkaisu kuuluu.

Aihealueet eli ICS-ryhmät

ICS eli International Classification of Standards on standardien laatijoiden tapa ryhmitellä standardit aihealueen mukaan. Ryhmittely on kolmiportainen: pääryhmiä on 44, ja näistä kukin on jaettu edelleen pienempiin kokonaisuuksiin. Jokainen standardi kuuluu vähintään yhteen mutta usein kahteen tai kolmeen ICS-ryhmään. Toimialaa koskevia standardeja löytyy todennäköisesti useasta ryhmästä. Omaan online-kokoelmaan voi tilata minkä tahansa ryhmien yhdistelmän, ja asiantuntijamme auttavat tarvittaessa valitsemaan sopivat ryhmät. Tilaukseen voi yhdistellä myös ryhmiä ja yksittäisiä standardeja.

Kaikki aihealueet löytyvät verkkokaupan yläosasta: Esimerkiksi SFS-julkaisujen aihealueet löytyvät ylävalikosta painikkeen SFS alta. Huomaathan, että sähköalan SFS-julkaisut ja muiden alojen SFS-julkaisut löytyvät omista aihealueistaan eri välilehdiltä. Vastaavasti ISOn ja IEC:n aihealueet löydät sivun yläreunan valikoista ISO ja IEC. ASTM-standardit löytyvät kohdasta Ulkomaiset.

SFS, ISO ja IEC käyttävät keskenään samaa ryhmittelyä. Kun standardeja laaditaan kansainvälisessä yhteistyössä, saattaa samalla numerotunnuksella löytyä standardivalikoimasta sekä SFS-EN ISO että ISO-standardi, ja vastaavasti SFS-EN tai SFS-EN/IEC -standardilla voi olla vastaava IEC-standardi. Käyttäjän toimintaympäristöstä riippuu, mitä standardeja hänen kannattaa valita kokoelmaansa. Suomessa toimivat yritykset valitsevat palveluun useimmiten SFS-standardeiksi vahvistettuja julkaisuja, sillä ne ovat ainoita, joissa on mukana sekä alkuperäinen, englanninkielinen teksti että mahdollinen suomenkielinen käännös. Pelkkiä eurooppalaisia standardeja sen sijaan ei ole saatavilla, sillä eurooppalaisen standardisoinnin sääntöjen mukaan niistä on saatavilla aina vain jäsenmaiden vahvistamia versioita. Eurooppalaiset standardit löydät SFS-standardien ryhmästä tunnuksella SFS-EN, SFS-EN ISO tai SFS-EN/IEC.

ASTM ja muut ulkomaiset toimijat käyttävät omaa luokitteluaan, joka ei ole yhtenäinen ICS-ryhmittelyn kanssa. Ryhmät ovat selailtavissa omina kokonaisuuksinaan Ulkomaiset-valikon kautta.

Tekniset komiteat

Tekninen komitea on yritysten ja muiden organisaatioiden edustajista koostuva asiantuntijaryhmä, joka vastaa sen vastuulle määritellyn standardivalikoiman laadinnasta. Teknisten komiteoiden toimintaa ohjataan standardisoimisjärjestöissä. Joidenkin komiteoiden toimiala voi olla hyvin laaja, kun taas toisten vastuulla on vain yksi tai kaksi standardia. Teknisten komiteoiden vastuualueet ylittävät ICS-ryhmiin määritellyt aihealuerajat, ja komitean standardivalikoima voikin kuulua hyvin useiden aihealueiden alle. SFS Online -palveluun on mahdollista valita tietyn teknisen komitean vastuulle kuuluvat standardit. Myös komitean standardien kanssa voi yhdistellä vapaasti ICS-ryhmien tilauksia ja yksittäisiä standardeja.