Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Aurinkosähköjärjestelmät ja standardit

Standardit aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta

Uusittuun SFS-käsikirjaan 607:2019 on kerätty aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen, tarkastamiseen ja käytönvalvontaan liittyvät julkaisut. Käsikirja sopii myös koulutusmateriaaliksi sähköalan oppilaitoksiin.

SFS-käsikirja 607:2019 Aurinkosähköjärjestelmät
132,00 € (alv 0%), 145,20 € (alv 10%)
kieli: suomi

SFS-käsikirjaan 607:2019 sisältyvät aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen, tarkastamiseen ja käytönvalvontaan liittyvät julkaisut. Ne luetellaan alla:

IEC 62548:2016:fi Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.03.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 61724-1:2017 Aurinkosähköjärjestelmän suorituskyky. Osa 1: Valvonta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.06.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 61829:2016 Aurinkosähköpaneelisto. Laitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.03.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50380:2017 Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi/englanti

IEC 62548:2016:fi määrittelee aurinkosähköpaneeliston suunnitteluvaatimukset, jotka kattavat paneeliston tasasähkökaapeloinnin, sähkötekniset suojalaitteet sekä kytkentä- ja maadoitusjärjestelyt. Standardi esittää aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat turvallisuusvaatimukset: Verrattuna perinteisten vaihtosähköjärjestelmien vaaroihin aurinkosähköpaneelistoissa esiintyy lisävaaratekijöitä.

SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018 määrittelee vaatimukset dokumentaatiolle ja informaatiolle, joka pitää antaa asiakkaalle, kun asennettu ja sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä luovutetaan asiakkaalle.

SFS-EN 61724-1:2017 määrittelee aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn valvonnassa käytettävät käsitteet, menetelmät sekä laitteet. Se huomioi anturien, asennuksen ja valvontalaitteiden tarkkuuden lisäksi mitattavien suureiden datan keräämisen, laadun tarkastuksen, parametrien laskennan ja suorituskykymittarit. Lisäksi se muodostaa perustan kerättävälle datalle, jota hyödynnetään muissa standardeissa.

SFS-EN 61829:2016 kuvaa mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkopaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen.

SFS-EN 50380:2017 kuvaa merkintävaatimukset, mukaan lukien nimikilpi- ja dokumentointivaatimukset, jotka koskevat ei-keskittäviä aurinkosähköpaneeleja. Standardissa esitetään pakolliset tiedot, jotka on sisällytettävä tuotedokumentaatioon tai kiinnitettävä tuotteeseen, jotta varmistetaan tuotteen turvallinen ja virheetön käyttö.

Vaikka SFS-käsikirja 607:2018 on kattava tietopakett aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen liittyvistä standardeista, laajemmat standardikokonaisuudet löytyvät SFS-standardien tuoteryhmästä 27.160 Aurinkoenergiatekniikka ja IEC:n komitean TC 82 Solar photovoltaic energy systems julkaisuista. Sekä tuoteryhmän että komitean standardit saat SFS Online -palveluun, jossa ne ovat aina ajan tasalla.

Sähköasennukset ja generaattorin liittäminen sähköverkkoon

SFS-käsikirjan 607 ensimmäisen painoksen (2015) sisältämät standardit on korvattu joko uudella painoksella tai toisella julkaisulla. Standardi SFS-EN 50438 ei sisälly käsikirjan toiseen painokseen. Se on korvattu toukokuussa 2019 voimaan astuvaa EU-asetusta 2016/631 tukevilla standardeilla SFS-EN 50549-1:2019:en ja SFS-EN 50549-2:2019:en. Näitä standardeja ei ole käsikirjassa.

Standardi SFS 6000-7-712 ei sisälly SFS-käsikirjan 607 uuteen painokseen. Se käsittelee erikoisasennuksia ja sen sisältöä, jota on aina pitänyt tarkastella yleisvaatimusten kautta. Nämä määritellään standardisarjan SFS 6000 osissa 1–6.

SFS-käsikirjan 607 standardien lisäksi soveltajan tulee huomioida sähköasennuksia koskevat vaatimukset. Aurinkosähköasennusten vaatimukset esitetään pienjänniteasennusten standardisarjassa SFS 6000.


Lisätietoa standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
Puh. 040 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossa tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.