Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Elintarvikeketjun riskienhallinta – ISO 22000

Elintarvikeketjun riskienhallinta – ISO 22000 uudistettu

Kansainvälisen viitekehyksen elintarviketurvallisuuden kehittämiseen ja riskienhallintaan antaa standardi ISO 22000. Siitä on nyt julkaistu uudistettu painos. Standardin vaatimukset soveltuvat kaikille elintarvikeketjuun kuuluville organisaatioille.

Standardissa ISO 22000 määritellään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla elintarvikeketjuun kuuluva organisaatio voi

  • suunnitella ja toteuttaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sekä ylläpitää ja päivittää järjestelmää, jotta organisaatio voi tarjota turvallisia tuotteita ja palveluita
  • antaa näyttöä soveltuvien lakisääteisten elintarviketurvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisuudesta
  • arvioida yhteisesti sovittuja asiakkaan elintarviketurvallisuusvaatimuksia ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden suhteessa niihin
  • viestiä vaikuttavasti sidosryhmille
  • varmistaa, että organisaatio toimii ilmoitetun elintarviketurvallisuuspolitiikkansa mukaisesti
  • osoittaa vaatimustenmukaisuuden
  • hakea elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä sertifiointia ulkopuoliselta organisaatiolta tai tehdä itsearvioinnin.

Standardista on hyötyä erityisesti suoraan elintarvikeketjuun kuuluville organisaatioille, joita ovat muun muassa rehuntuottajat, luonnonvaraisten kasvien kerääjät, maanviljelijät, valmistusaineiden tuottajat, elintarvikejalostajat, jälleenmyyjät ja ruokapalveluja tarjoavat organisaatiot, ateriapalvelut, puhtaanapito- ja desinfiointipalvelut, kuljetus-, varastointi- ja jakelupalvelut sekä laitteistojen, siivous- ja desinfiointiaineiden, pakkausmateriaalien ja muiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien toimittajat.

Standardiin SFS-EN ISO 20000:2018 sisältyy alkuperäinen englanninkielinen ISO-standardi ja sen suomenkielinen käännös.

Uusittu ISO 22000 esiteltiin toukokuussa 2019. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin SFS:n kotisivuilla.

Elintarviketurvallisuuden kuvaavaan standardisarjaan kuuluvat lisäksi hyviä tuotantotapoja ohjaavat tukidokumentit, jotka on julkaistu ISO/TS 22002 -sarjana.

ISO/TS 22002-1:2009:fi Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 1: Elintarvikkeiden valmistus
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti
ISO/TS 22002-4:2013:fi Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 4: Elintarvikepakkausten valmistus
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Sari Sahlberg
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi