Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Laatusuunnitelmaan apua standardista ISO 10005

Laatusuunnitelman tekemiseen apua

Ohjeistusta laadunhallintajärjestelmän soveltamiseen saat uudistetusta standardista ISO 10005. Vaikka organisaatiolle ei olisi laadunhallintajärjestelmää, standardin avulla se voi osoittaa laadunhallinnan periaatteiden noudattamisen.


Laatusuunnitelmat auttavat arvioimaan prosesseja, tuotteita, palvelua, projekteja tai sopimuksia koskevia vaatimuksia suhteessa työmenetelmiin ja käytäntöihin. Niistä on eniten hyötyä, kun ne ovat yhteensopivia muiden asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

Laatusuunnitelmasta on hyötyä, koska luottamus vaatimusten täyttämiseen lisääntyy ja prosessien hallinnasta on entistä suurempi varmuus. Lisäksi laatusuunnitelma lisää henkilöstön motivaatiota. Sen avulla voidaan saada myös näkemyksiä innovointi- ja parannusmahdollisuuksista.

Uudistetun ISO 10005 -standardin laatusuunnitelmia koskevat ohjeet perustuvat standardissa ISO 9000 kuvattuihin laadunhallinnan periaatteisiin ja standardissa ISO 9001 käytettyihin laadunhallintajärjestelmien perustamista koskeviin käsitteisiin.

Standardin painopiste on tulosten saamisessa. Sitä voidaan soveltaa kaikentyyppisissä ja -kokoissa organisaatioissa laatusuunnitelmiin, jotka koskevat mitä tahansa haluttuja tuloksia, kuten prosesseja, tuotteita, palveluita, projekteja ja sopimuksia.

SFS-ISO 10005:2018 Laadunhallinta. Laatusuunnitelmia koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa ISO 10005 annetaan opastusta laatusuunnitelmien laatimiseen, katselmointiin, hyväksyntään, toteuttamiseen ja uudistamiseen. Siinä ei määritellä vaatimuksia. Standardia voidaan soveltaa riippumatta siitä, onko organisaatiolla standardin ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä vai ei. Tämän standardin kanssa kannattaa käyttää ISO 9000 -sarjan standardeja sekä standardeja ISO 10006 ja ISO 10007.

ISO 9000 -sarjan laadunhallintastandardit

ISO 9000 -standardisarja käsittää kansainväliset laadunhallintastandardit ja niihin liittyvät ohjeet. Suurimman hyödyn saatte, kun käytätte koko standardisarjaa yhtenä kokonaisuutena. Kaikki ISO 9000 -sarjan standardit on käännetty suomeksi ja julkaistu SFS-julkaisuina, jotka sisältävät alkuperäisen ISO-standardin.

ISO 9000 kuvaa laadunhallinnan periaatteet ja esittelee prosessimaisen toimintamallin käyttämistä organisaation toiminnan ja toimintatapojen parantamiseen. Lisäksi se määrittelee yhtenäisen sanaston.

Laadunhallintajärjestelmää koskevat perusvaatimukset määritellään standardissa ISO 9001. Se määrittelee vaatimukset, joiden perusteella voidaan esimerkiksi sertifioida laadunhallintajärjestelmä.

ISO/TS 9002 auttaa soveltamaan standardissa ISO 9001:2015 esitettyjä vaatimuksia.

ISO 9004 ohjeistaa, miten organisaatio voi saavuttaa jatkuvaa menestystä.

ISO 10006 antaa ohjeita projektien laadunhallintaan ja ISO 10007 konfiguraation hallintaan.

SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
179,10 € (alv 0%), 222,08 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti
ISO/TS 9002:2017:fi Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2015 soveltamisohjeita
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 9004:2018 Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.03.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 10007:2018:en Quality management -- Guidelines for configuration management
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.03.2018, kieli: englanti

Ajankohtaista laadunhallinnasta

Standardi ISO 10005 esiteltiin Laadunhallinnan ajankohtaiskatsauksessa marraskuussa 2019. Tilaisuudessa esiteltiin myös uudistettu ISO 19011, joka antaa ohjeet johtamisjärjestelmän auditointiin, sekä ISO 10006.

Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja muihin materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa.

Standardit aina ajan tasalla SFS Online -palvelussa

SFS Online -palvelussa oma standardikokoelmanne on aina ajan tasalla ja käytettävissä 24/7. Tutustu palveluun. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse online@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353. Kerromme mielellämme lisää.


Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Risto Pulkkanen, asiantuntija
p. 050 407 2998
etunimi.sukunimi@sfs.fi