Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Metallien vetokokeet määrittelevät standardit uudistettu

Metallien vetokokeet määrittelevät standardit uudistettu

Metallisten materiaalien ominaisuuksien rikkova aineenkoetus on tärkeää muun muassa materiaalin laadun varmistamiseksi ja standardien vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi. Metallien vetokokeet määrittelevät standardit on uudistettu ja julkaistu suomeksi.

Metallisten materiaalien ominaisuuksien tutkimus on tärkeä osa tuotekehitystä, kunnossapitoa, korjaussuunnittelua, materiaalinvalintoja ja laadunvarmistusta sekä vaurioiden analysointia. Standardit antavat ohjeita metallien tutkimiseen vetokokeiden ja kovuuskokeiden avulla.

Nyt on julkaistu uudistetut painokset standardista SFS-EN ISO 6892. Standardin osassa 1 esitetään metallien vetokokeen suorittaminen huoneenlämpötilassa sekä siinä määritettävät mekaaniset ominaisuudet. Osassa 2 määritellään metallien vetokokeen suorittaminen huoneen-lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa.

SFS-EN ISO 6892-1:2019 Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6892-2:2018 Metallien vetokoe. Osa 2: Kuumavetokoe
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.06.2018, kieli: suomi/englanti

Muistathan ottaa käyttöösi uusimmat standardit myös metallien kovuuskokeiden osalta. Metallisten materiaalien kovuusmittauksissa käytetään seuraavissa kansainvälisissä standardeissa esitettyjä menetelmiä:

Metallien Charpyn iskukoe

SFS-EN ISO 148-1:2016 Metallien Charpyn iskukoe. Osa 1: Menetelmä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.12.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 148-2:2016 Metallien Charpyn iskukoe. Osa 2: Iskuheilureiden varmentaminen
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.12.2016, kieli: suomi/englanti

Metallien Leebin kovuuskoe

SFS-EN ISO 16859-1 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 16859-2 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti

Metallien Brinellin kovuuskoe

SFS-EN ISO 6506-1 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6506-2:2019 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.01.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6506-4 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 4: Kovuusarvojen taulukko
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti

Metallien Vickersin kovuuskoe

SFS-EN ISO 6507-1:2018 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6507-2:2018 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6507-4:2018 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 4: Kovuusarvojen taulukot
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.03.2018, kieli: suomi/englanti

Metallien rockwellin kovuuskoe

SFS-EN ISO 6508-1:2016 Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Koemenetelmä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Mika Vartiainen, asiantuntija
p. 040 544 1579
etunimi.sukunimi@metsta.fi