Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ohjeita jatkuvaan menestykseen - ISO 9004

Ohjeita jatkuvaan menestykseen - ISO 9004

Uudistettu standardi ISO 9004 ohjeistaa organisaatiota jatkuvaan ja kestävään menestykseen monimuotoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

SFS-EN ISO 9004:2018 Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi ISO 9004 antaa ohjeita organisaation luottamuksen ja pitkäaikaisen menestyksen luomiseen. Kun haluatte kehittää organisaationne kokonaisvaltaista suorituskykyä jatkuvasti ja järjestelmällisesti, kannattaa hyödyntää standardin ohjeita.

Ohjeistus perustuu standardissa ISO 9000:2015 kuvailtuihin laadunhallinnan periaatteisiin (QMP) sekä organisaation liiketoiminnan, tilanteen ja toimintatapojen itsearviointiin ja toimintojen kehittämiseen. Keskeistä on aluksi löytää ja määritellä organisaation ulkoiset ja sisäiset oleelliset sidosryhmät ja näiden odotukset organisaatiolta.

ISO 9004 käsittelee organisaation kokonaisvaltaisen suorituskyvyn järjestelmällistä parantamista. Siihen sisältyvät vaikuttavan ja tehokkaan johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, analysointi, arviointi ja parantaminen. Standardissa suositellaan itsearviointia ja tarjotaan itsearviointimalli sen katselmointiin, missä määrin organisaatio on ottanut käyttöön tässä asiakirjassa esitetyt käsitteet suositukset ja ohjeet.

ISO 9004 osana ISO 9000 -sarjaa

ISO 9000 –standardisarja käsittää kansainväliset laadunhallintastandardit ja niihin liittyvät ohjeet. Sarjan soveltamisessa keskeisintä tulisi olla organisaation liiketoimintalähtöisyys. Suurimman hyödyn saatte, kun käytätte koko standardisarjaa yhtenä kokonaisuutena: Laadunhallinnan periaatteiden noudattaminen voi muodostaa yhtenäisen perustan organisaation arvoille ja strategioille.

ISO 9000 kuvaa laadunhallinnan periaatteet ja esittelee prosessimaisen toimintamallin käyttämistä organisaation jatkuvaan toiminnan ja toimintatapojen parantamiseen. Lisäksi se määrittelee yhtenäisen sanaston.

ISO 9004 ohjeistaa, miten organisaatio voi saavuttaa jatkuvaa menestystä. Se korostaa organisaation luotettavuutta ja kykyä saavuttaa jatkuva menestys. Uudistettu standardi esiteltiin marraskuun alussa 2018. Lisätietoa saat katsomalla koosteen tilaisuuden esityksistä SFS:n tapahtumakalenterissa www.sfs.fi

Laadunhallintajärjestelmää koskevat perusvaatimukset määritellään standardissa ISO 9001. Sen painopisteenä on tuotteiden ja palveluiden laadun varmistus, mistä seuraa luottamus organisaation tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakastyytyväisyys. Se määrittelee vaatimukset, joiden perusteella voidaan esimerkiksi sertifioida laadunhallintajärjestelmä.

ISO/TS 9002 auttaa soveltamaan standardissa ISO 9001:2015 esitettyjä vaatimuksia. Ohjeet esitetään standardin mukaisessa järjestyksessä kohta kohdalta. Julkaisu kuvaa myös standardin jokaisen alakohdan tarkoituksen.

Kaikki ISO 9000-sarjan standardit on käännetty suomeksi ja julkaistu SFS-julkaisuina, jotka sisältävät alkuperäisen ISO-standardin.

SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
179,10 € (alv 0%), 222,08 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti
ISO/TS 9002:2017:fi Laadunhallintajärjestelmät. Standardin ISO 9001:2015 soveltamisohjeita
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2017, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Risto Pulkkanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi