Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Turvallisuuden ja kriisinkestävyyden yhtenäinen sanasto - ISO 22300

Turvallisuuden ja kriisinkestävyyden sanasto

Yhteinen sanasto luo pohjan tehokkaalle ja selkeälle viestinnälle, mikä on oleellista erityisesti kriisiviestinnässä. Kansainväliset standardit auttavat käyttämään yhteisiä termejä. Nyt on julkaistu päivitetty turvallisuuden ja kriisinkestävyyden sanasto.

Yhteinen termistö on tärkeä omassa organisaatiossa, kun halutaan toimia tehokkaasti. Erityisen tärkeä se on organisaatioiden välisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Standardin mukaisella sanastolla vältetään väärinymmärryksiä ja kaikki tietävät, mitä tietty termi käsillä olevassa yhteydessä tarkoittaa.

Turvallisuuteen ja kriisinkestävyyteen liittyvä sanastostandardi on nyt julkaistu suomeksi ja englanniksi. Standardi on uudistunut merkittävästi. Termien määrä on moninkertaistunut. Lisäksi käännöksessä on otettu aiempaa paremmin huomioon kansallisen ja kansainvälisen kontekstin erot eli miten kansainvälinen tulkinta keskeisistä termeistä eroaa suomalaisesta tulkinnasta.

SFS-EN ISO 22300:2018 Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Sanasto
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2018, kieli: suomi/englanti

Tämä standardi tukee muiden yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien standardien tulkintaa. Keskeisiä alan standardeja ovat SFS-EN ISO 22301, SFS-EN ISO 22315, SFS- ISO 22397 ja SFS-ISO 22398.

SFS-EN ISO 22315:2018 Yhteiskunnan turvallisuus. Joukkoevakuoinnit. Suunnittelua koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 22397:2018 Yhteiskunnan turvallisuus. Yhteistyösopimusten solmimista koskevaa ohjeistusta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 22398:2019 Yhteiskunnan turvallisuus. Harjoituksia koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti

SFS-EN ISO 22301 julkaistaan suomeksi keväällä 2020.

SFS-EN ISO 22315 -standardissa esitetään ohjeita, jotka koskevat joukkoevakuointisuunnitelman laatimista, toteuttamista, seuraamista, arviointia, katselmointia ja valmiuden parantamista. Standardista on apua näyttöön perustuvien ja vaikuttavuuden suhteen arvioitavissa olevien suunnitelmien kehittämisessä.

SFS-EN ISO 22397 auttaa solmimaan yhteistyösopimuksia, joiden avulla hallitaan organisaatioiden välisiä suhteita yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavien tapahtumien osalta.

SFS-ISO 22398 kuvaa harjoitussuunnitelmien ja -projektien suunnittelun, suorittamisen ja parantamista koskevan yleisen lähestymistavan. Se tarjoaa perustan vaikuttavien harjoitussuunnitelmien ymmärtämiseen, laatimiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Se antaa myös harjoitusprojektin suunnittelua ja suorittamista koskevia ohjeita, mikä parantaa organisaation kykyä suorittaa harjoituksia sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Janne Kalli
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi