Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Talousveden laadun varmistaminen

Talousveden laadun varmistamisen tueksi standardeja

Juomavesidirektiiviä uudistetaan parhaillaan. Talousveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden tuotestandardien osalta vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa viitataan laajasti vesijärjestelmien suunnittelustandardisarjaan SFS-EN 806. Standardit on nyt suomennettu.

Sarjan SFS-EN 806 standardit kattavat vesijärjestelmien suunnittelun laitteiston suunnittelusta käyttöön ja huoltoon niin uudisrakentamisessa, muutostöissä kuin korjausrakentamisessa.

SFS-EN 806-1 + A1 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 1: Yleistä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.03.2002, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 806-2 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 2: Suunnittelu
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.09.2005, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 806-4:2010 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 4: Asennus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.09.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 806-5:2012 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 5: Toiminta ja kunnossapito
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.03.2012, kieli: suomi/englanti

Standardissarjan SFS-EN 806 osassa 1 määritetään vaatimukset ja annetaan suosituksia rakennusten sisäisten, tai tietyissä tapauksissa rakennuksen ulkopuolisten mutta kiinteistön alueella sijaitsevien talousvesilaitteistojen suunnitteluun, asennukseen, muutoksiin, testaukseen, kunnossapitoon ja käyttöön. Standardi kattaa putkien, liitosten sekä liitettävien laitteiden kattaman, talousveden johtamiseen asennetun järjestelmän.

Osassa 2 annetaan suosituksia ja määritetään vaatimukset rakennusten sisäisten, tai tietyissä tapauksissa rakennusten ulkopuolisten mutta kiinteistön alueella sijaitsevien käyttövesijärjestelmien suunnitteluun.

Osasa 3 kuvataan laskentamenetelmä putkien mitoittamiseksi tavallisimmille käyttövesijärjestelmille. Se ei sisällä putkimitoitusta palonsammutusjärjestelmille.

Osassa 4 määritetään vaatimukset ja annetaan suosituksia standardin SFS- EN 806-1 mukaisesti rakennuksen sisäisten, tai tietyissä tapauksissa rakennusten ulkopuolisten mutta kiinteistön alueella sijaitsevien talousvesilaitteistojen asennukseen. Standardia voidaan soveltaa uusiin asennuksiin, muutoksiin ja korjauksiin.

Osassa 5 määritetään vaatimukset ja annetaan suosituksia standardin EN 806‑1 mukaisesti rakennuksen sisäisten, tai tietyissä tapauksissa rakennusten ulkopuolisten mutta kiinteistön alueella sijaitsevien talousvesilaitteistojen toimintaan ja kunnossapitoon.

Standardisarja SFS-EN 806 esittellään videolla. Kannattaa katsoa.

Talousveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden tuotestandardeissa viitataan veden takaisinvirtauksen estämisen osalta suunnittelustandardiin SFS-EN 1717. Standardissa esitetään keinot, joilla voidaan estää talousveden saastuminen kiinteistössä sekä yleiset vaatimukset suojauslaitteille, joilla estetään takaisinimeytymisestä aiheutuva saastuminen. Standardissa määritellään vähimmäisvaatimukset takaisinimusuojia koskeville tuotestandardeille.


Lue lisää turvalliseen käyttöveteen liittyvistä standardeista SFS:n esitteestä.

Juomavesidirektiivi on uusinnassa, ja Euroopan neuvosto on hiljattain hyväksynyt sen luonnoksen. Se sisältää velvoitteita kotitalouksien vedenjakelujärjestelmien riskinarviointiin. Talousveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden tuotestandardien osalta vaatimusten osoittamisessa viitataan laajasti vesijärjestelmien suunnittelustandardisarjaan SFS-EN 806 ja veden takaisinvirtauksen estämisen osalta suunnittelustandardiin SFS-EN 1717.

Standardisarjalla SFS-EN 806 on vaikutusta ympäristöministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön lainsäädäntötyöhön. Ympäristöministeriö antaa kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat rakentamismääräykset. Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksissa esitetään minimivaatimukset talousveden terveydelliselle laadulle ja asumisterveysasetuksessa mm. vesijohtoveden lämpötilaa koskevat vaatimukset.

Suomessa SFS-EN 806-standardisarjan soveltamista rajoittavat siinä olevat useat viittaukset kansallisiin vaatimuksiin, joita ei ole Suomessa joko määritelty tai koottu yhteen mihinkään, esimerkiksi oppaaseen tai ohjeeseen. METSTA on julkaissut kansallisista vaatimuksista raportin, joiden pohjalta valmistellaan kansallisia liitteitä standardeihin. Liitteissä on tarkoitus ilmoittaa helppolukuisesti kohdittain, mitä kansallisia vaatimuksia Suomella on.

Lisätietoja käyttövesijärjestelmien standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Tuire Tommila
Puh. 09 192 31 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi