Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tietotekniikan kaapelointi

Tukea tietotekniikan kaapeloinnin suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön

Tietotekniikan kaapeloinnin spesifiointia, toteutusta ja käyttöä tukee standardisarja SFS-EN 50174. Sen osat 1 ja 2 on päivitetty ja ne ovat nyt saatavilla suomennettuina, samoin kuin osan 3 muutos A1.

Standardisarjassa SFS-EN 50174 on kolme osaa, jotka tukevat tietotekniikan kaapeloinnin spesifiointia, asennusta ja käyttöä. Suunnitteluasiat kuuluvat standardisarjan SFS-EN 50173 ja muiden sovellusstandardien piiriin.

Standardeista on hyötyä arkkitehdeille, rakennussuunnittelijoille ja rakentajille, pääurakoitsijoille, tietotekniikan kaapeloinnin suunnittelijoille, toimittajille, asentajille, tarkastajille (auditoijille), ylläpitäjille ja omistajille, televerkon operaattoreille ja palveluntarjoajille sekä loppukäyttäjille.

Standardisarjan SFS-EN 50174 osaa 1 käytetään spesifiointivaiheessa. Se koskee asennuksen spesifiointia, laadunvarmistuksen menettelyjä ja dokumentointia, dokumentointia ja hallintoa sekä käyttöä ja ylläpitoa. Osaa 2 sovelletaan rakennuksen sisäasennuksiin ja osaa 3 ulkoasennuksiin.

Standardin SFS-EN 50174 osan 1 uusi painos sisältää muun muassa

  • päivitetyt ja standardin IEEE 802.3bt tehotasoja tukevat korjatut vaatimukset tehon kaukosyötölle
  • useita päivitettyjä vaatimuksia, esimerkiksi telineitä, kehikoita ja kaappeja koskevat sekä asennuksen laajuutta koskevat vaatimukset
  • tietoa kaapeleiden palokäyttäytymisen määrittelyyn liittyvistä EuroClass-luokista.

Osan 2 uusi painos sisältää muun muassa:

  • päivitetyt vaatimukset koteloille, kaapeleille, johtoteiden kaapelikerrosten korkeuksille ja ylijännitesuojille
  • tietoa rakennusten hajautetuista järjestelmistä, usean haltijan rakennusten yhteisestä infrastruktuurista sekä asennusolosuhteista ja laitteiden sijoitusympäristöistä.

Yleiskaapelointiin SFS-EN 50173

Standardisarja SFS-EN 50173 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät mahdollistaa yleiskaapeloinniksi kutsutun sovelluksista riippumattoman kaapeloinnin, joka tukee ICT-sovelluksia toimistokiinteistöissä. Standardeissa esitetään näihin kiinteistöihin liittyvät erityisvaatimukset.

SFS-EN 50173-1:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50173-2:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: Toimistotilat
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50173-3:2018:en Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: englanti
SFS-EN 50173-4:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 4: Kodit
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja tietotekniikan kaapeloinnin standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. 044 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi