Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / VAK: säiliöiden vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden vaatimuksia uusittu

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden vaatimuksia, testausta, tarkastusta ja merkintää koskevia standardeja on uudistettu. Standardeihin viitataan RID- ja/tai ADR-määräysten teknisissä liitteissä. Kannattaa siis varmistaa, että käytössänne ovat standardien uusimmat versiot.

SFS-EN 14596:2018 Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Varoventtiilit
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.09.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 13317:2018 Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Miesaukon kansikokoonpano
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 17110 määrittelee höyrynkeräyksen kokoojaputkiston venttiilien suorituskykyvaatimukset ja kriittiset mitat. Lisäksi standardi sisältää erilaisia kokeita, jotka vaaditaan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, esimerkiksi tuotantokokeet, lujuus- ja tiiviyskokeet sekä kestävyyskokeet.

Standardin SFS-EN 14596 uutta painosta on yhdenmukaistettu ADR-määräysten mukaan, mm. avautumispainetta on täsmennetty. Standardi määrittelee varoventtiilien suorituskykyvaatimukset ja kriittiset mitat sekä kokeet, jotka vaaditaan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Standardi SFS-EN 12972 määrittelee testaus-, tarkastus- ja merkintävaatimukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettäville kiinteille ja irrotettaville säiliöille, säiliövaunuille sekä UN-säiliöiden ja säiliökonttien metallisten säiliöiden tyyppihyväksynnälle, käyttöönottotarkastukselle, määräaikaistarkastukselle, välitarkastukselle ja ylimääräiselle tarkastukselle. Standardin uuteen painokseen on lisätty mm. NDT-tarkastusta ja valmistustoleransseja koskevia vaatimuksia ja hydraulinen painekoe ja tiiviyskoe.

Standardi SFS-EN 14025 määrittelee suunnittelua ja rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset paineellisille metallisäiliöille, joiden enimmäiskäyttöpaine on yli 50 kPa (0,5 bar) ja joita käytetään vaarallisten aineiden kuljetukseen. Standardi sisältää vaatimukset aukoille, sulkimille ja rakenteellisille varusteille. Tähän standardin uuteen painokseen tehtiin useita pienehköjä muutoksia, mm. yhdenmukaistettiin muutamia kohtia ADR-määräysten kanssa.

Standardi SFS-EN 13317 määrittelee miesaukon kansikokoonpanon suorituskykyvaatimukset, mitat sekä tarvittavat kokeet, joiden avulla vahvistetaan vaatimustenmukaisuus tämän standardin kanssa. Standardin uuteen painokseen on tehty lukuisia pieniä muutoksia.

Standardi SFS-EN 16657 määrittele säiliöajoneuvon ylitäytönohjaimen suorituskykyä ja rakennetta koskevat minimivaatimukset. Standardin uusimisen yhteydessä poistettiin kohta "Johdanto".

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Asiantuntija Suvi Pasanen
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi