Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset valuterästen ominaisuuksille ja toimitusehdoille

Tilaa ja valmista teräsvalut standardien vaatimusten mukaisesti

Vaatimukset valuterästen ominaisuuksille ja toimitusehdoille määritellään eurooppalaisissa standardeissa. Standardeista on hyötyä sekä valmistajille että ostajille.

Valujen valmistajan ja ostajan kannattaa käyttää sopimusneuvotteluissa standardeja, joissa kuvataan valuille asetettavat vaatimukset ja tekniset toimitusehdot. Standardien avulla asiat voidaan määritellä yksiselitteisesti. Näin vältytään väärinkäsityksiltä. Lisäksi standardeista on hyötyä valujen valmistusprosessissa tuotteen laadun varmistamiseksi. Myös valukappaleita suunniteltaessa sekä mallivarusteita ja muottityökaluja valmistettaessa kannattaa hyödyntää standardeja.

Nyt on julkaistu suomeksi uusittu painos korroosionkestävien valuterästen vaatimukset määrittävästä standardista SFS-EN 10283. Se määrittelee yleiseen käyttöön tarkoitetut martensiittisista, austeniittisista, täysin austeniittisista ja austeniittis-ferriittisistä teräsla-jeista valmistetut valukappaleet. Sen rakenne on yhdenmukaistettu standardin SFS-EN 1559 osien 1 ja 2 kanssa. Lisäksi on lisätty uusi teräslaji (GX20Cr14) ja materiaalien ryhmittely hitsausta varten.

SFS-EN 10283:2019 Korroosionkestävät valuteräkset
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.04.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1559-1 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.03.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1559-2 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Teräsvalujen lisävaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN 1559 osa 1 määrittelee valumetalleista valmistettujen valukappaleiden yleiset tekniset toimitusehdot. Osa 2 määrittelee lisävaatimukset teräsvalukappaleille sekä nikkeli- ja kobolttiseosvaluille.

Muita tärkeitä standardeja valuteräksistä

Standardi SFS-EN 10293 koskee teräsvalukappaleita, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön, kuten koneisiin ja laitteisiin, autoteollisuuteen, rautatiesovelluksiin, aseteollisuuteen, maatalouskoneiden valmistukseen ja kaivosteollisuuteen.

Standardi SFS-EN 10349 määrittelee kulumiskestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin tarkoitettujen austeniittisten mangaanivaluterästen vaatimukset. Tätä standardia tulee käyttää yhdessä standardin SFS-EN 1559 osien 1 ja 2 kanssa.

SFS-EN 10213 koskee paineenalaisissa osissa käytettäviä teräsvaluja. Se sisältää painelaitteiden osien valmistuksessa käytettävät materiaalit.

Standardi SFS-EN 10295 käsittelee yleiseen käyttöön tarkoitettuja yli 600 °C lämpötiloissa käytettäviä tulenkestäviä teräsvaluja sekä tulenkestäviä nikkeli- ja kobolttipohjaisia seoksia.

SFS-EN 10340 koskee rakenteellisia teräsvalukappaleita, joita käytetään rakennuksissa sekä maa- ja vesirakennuskohteissa.

SFS-EN 10293 Valuteräkset yleiseen käyttöön
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10349 Valuteräkset. Austeniittiset mangaanivaluteräkset
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.03.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10213:2007 + A1:2016 Painelaiteteräkset. Valuteräkset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.06.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10295 Tulenkestävät valuteräkset
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.04.2003, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10340 + AC Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.11.2007, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Mika Vartiainen, asiantuntija
p. 040 544 1579
etunimi.sukunimi@metsta.fi