Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset pallografiittivaluraudoille

Vaatimukset pallografiittivaluraudoille päivitetty

Valujen valmistajan ja ostajan kannattaa käyttää sopimusneuvotteluissa ja vaatimusten määrittelyssä hyödyksi standardeja, koska niiden avulla sopimusten tekeminen on sujuvampaa ja vältytään väärinkäsityksiltä. Nyt on uudistettu pallografiittivalurautojen vaatimuksia käsittelevä eurooppalainen standardi SFS-EN 1563.
SFS-EN 1563:2018 Valut. Pallografiittivaluraudat
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 1563:2018 määrittelee pallografiittivalurautalajit ja niiden vaatimukset. Standardin mukaiset pallografiittiraudat jaetaan kahteen ryhmään:

  • ferriittiset, ferriittis-perliittiset tai perliittiset pallografiittivaluraudat
  • liuoslujitetut ferriittiset pallografiittivaluraudat.

Standardissa kuvataan muun muassa nimikkeet, tilaustiedot ja valmistus, vaatimukset, näytteenotto, koemenetelmät ja uusintakokeet sekä valettujen näytteiden jakaminen osiin ja ainestodistukset. Lisäksi siinä määritellään valukappaleista leikatuista näytteistä työstettyjen koesauvojen ohjeellisia mekaanisten ominaisuuksien arvoja, ohjeelliset kovuusarvot, palloutumisaste sekä lisätietoja mekaanisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä pallografiittivalurautojen murtumismekaaninen tarkastelu.

Muita valurautastandardeja


SFS-EN 1559-1 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.03.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1559-3 Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Rautavalujen lisävaatimukset
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1561 Valut. Suomugrafiittivaluraudat
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1562 Valut. Adusoidut valuraudat
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.04.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1564 Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.12.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16124 Valut. Niukkaseosteiset kuumalujat ferriittiset pallografiittivaluraudat
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.01.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16482:en Founding. Continuous cast iron bars
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.08.2014, kieli: englanti
SFS-EN 13835:en Founding. Austenitic cast irons
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.03.2012, kieli: englanti

Kaikki valuihin liittyvät standardit ja löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Mika Vartiainen
puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi