Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset muuraustuotteille

CE-merkintä muuraustuotteille: vaatimuksia uudistettu

Muurauskappaleilta ja muurattuja rakenteita täydentäviltä tuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan eurooppalaisissa standardeissa, jotka on päivitetty. Myös rappauslaastien, tasoitteiden ja muurauslaastien standardeja on päivitetty. Päivitetyt standardit on käännetty suomen kielelle.

Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

SFS-EN 771-1:2012 + A1:2015 Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi

Standardisarjassa SFS-EN 771 esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset

  • poltetuille tiilille (osa 1)
  • kalkkihiekkatiilille ja -harkoille (osa 2)
  • betoniharkoille (osa 3)
  • höyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille (AAC) (osa 4)
  • luonnonkivistä valmistetuille muurauskappaleille, joiden leveys on vähintään 80 mm (osa 6).

Standardi SFS-EN 845-1 kuvaa vaatimukset muuraussiteille, kiinnitysvanteille, palkkikannakkeille ja konsoleille, joita käytetään yhdistämään muurattuja rakenteita sekä muurattuja rakenteita muihin rakenne- ja rakennusosiin.

SFS-EN 998-1:2016 Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.11.2016, kieli: suomi
SFS-EN 998-2:2016 Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.11.2016, kieli: suomi

Standardin SFS-EN 998 osa 1 sisältää määritelmät ja lopputuotteen toiminnalliset vaatimukset. Se koskee epäorgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia rappauslaasteja ja tasoitteita, jotka on tarkoitettu ulko- ja sisäkäyttöön seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä.

Osassa 2 esitetään vaatimukset muuraukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen käytettäville tehdasvalmisteisille muurauslaasteille, joita käytetään muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä esimerkiksi rakennuksissa sekä maa- ja vesirakennuskohteissa puhtaaksimuurattuina ja rapattuina, kantavina tai ei-kantavina rakenteina. .

Standardi SFS-EN 15824:2017 sisältää määritelmät ja lopputuotteen toiminnalliset vaatimukset. Se koskee orgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia ulkorappauslaasteja ja sisätasoitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä.

Kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7001 esitetään suositukset siitä, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaisille CE-merkityille muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa sekä näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. SFS 7001 täydentää eurooppalaisia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja SFS-EN 771 osat 1 - 4 ja 6 (muurauskappaleet), SFS-EN 845-1 (muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit), SFS-EN 845-2 (ylityspalkit) sekä SFS-EN 988-2 (muurauslaastit).

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

  • Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista voit lukea hEN Helpdeskissä.
  • Harmonisoidut tuotestandardit on koottu SFS:n verkkokaupassa aihealueittain ryhmään 90.
  • Kansalliset soveltamisstandardit eli SFS 7000 -sarjan standardit löydät ryhmästä 91.300.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Johtaja Antti Koponen
puh. 09 1299 299
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi