Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Räjähdysvaarallisia tiloja koskevat standardit

Olennaiset räjähdysvaarallisia tiloja koskevat standardit

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskee ATEX-laitedirektiivi. Direktiivin olennaiset vaatimukset voidaan toteuttaa noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Standardeja voidaan käyttää mm. tilaluokituksen tekemisessä ja laitteiden valinnassa.

Räjähdysvaarallisia tiloja ovat kaikki sellaiset tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Tällaisia tiloja esiintyy puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä palavien nesteiden ja kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä ja varastoinnissa. Räjähdysvaarallisia tiloja voi olla myös pienteollisuudessa, liikerakennuksissa ja maataloudessa.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien suunnittelua, rakennetta ja markkinoille saattamista koskee ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU. Se on Suomessa saatettu kansalliseen lainsäädäntöön lailla (1139/2016) ja valtioneuvoston asetuksella (VNa 1439/2016) räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä.

ATEX-laitedirektiivi koskee ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia laitteita ja suojausjärjestelmiä. Direktiivi sisältää laitteiden suunnittelua ja rakennetta koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Direktiivin olennaiset vaatimukset voidaan toteuttaa noudattamalla laitteiden suunnittelua ja rakennetta koskevia yhdenmukaistettuja EN-standardeja.

Työpaikkoja, joissa on räjähdysvaarallisia tiloja, koskee ATEX-olosuhdedirektiivi 99/92/EY. Sen on Suomessa saattanut voimaan valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003). Työnantajan/toiminnanharjoittajan on arvioitava räjähdysvaara ja estettävä räjähdyksen syntyminen tai suojattava työntekijät räjähdyksen vaikutuksilta. ATEX-olosuhdedirektiivi koskee sekä uusia että aikaisemmin rakennettuja työpaikkoja.

Alla on lueteltu räjähdysvaarallisia tiloja, laitteita ja asennuksia koskevia olennaisia standardeja.


Laitesuunnittelun perusstandardit

Sähkölaitteiden rakenteiden perusstandardi

SFS-EN IEC 60079-0:2019 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.04.2019, kieli: suomi/englanti

Tiettyjä laiterakenteita koskevia standardeja

SFS-EN 60079-1:en Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
300,30 € (alv 0%), 372,37 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.02.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-2:en Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
282,10 € (alv 0%), 349,80 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.02.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-5:en Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"
131,95 € (alv 0%), 163,62 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-6:en Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
95,55 € (alv 0%), 118,48 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-7:en Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
300,30 € (alv 0%), 372,37 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-11:en Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
309,40 € (alv 0%), 383,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.10.2012, kieli: englanti
SFS-EN 60079-18:en Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
186,55 € (alv 0%), 231,32 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: englanti
SFS-EN 60079-27:en Explosive atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO)
63,70 € (alv 0%), 78,99 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2009, kieli: englanti

Muita kuin sähkölaitteita koskevat räjähdyssuojausrakenteet

Suomeksi julkaistut sähköasennusstandardit

Seuraavat sähköasennuksiin liittyvät SFS-EN 60079 -sarjan standardit on julkaistu suomeksi. Osasta 19 on julkaistu uusi pianos, jonka jonka käännös julkaistaan myöhemmin.

SFS-EN 60079-17:2014 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.06.2014, kieli: suomi/englanti

Tilaluokitusta koskevat standardit

SFS-EN 60079-10-1:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.08.2015, kieli: suomi/englanti

Kaasuilmaisimia koskevat standardit

Sähköstaattista maalausta ja pinnoitusta koskevat standardit

Lisätietoa standardisoinnista

Sähkötekninen ala:

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Laitesuunnittelu:

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Haluatko tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatko SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.